AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)

Geplaatst op 23 mei 2018

Nieuwe EU-regels inzake gegevensbescherming

 AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)

Nieuwe EU-regels inzake gegevensbescherming, algemeen aangeduid als de AVG, zullen binnen de EER van kracht worden op 25 mei 2018. Het voornaamste doel van de nieuwe wetgeving is om ervoor te zorgen dat "persoonsgegevens" van natuurlijke personen behoorlijk worden beheerd en niet worden gebruikt voor andere dan gerechtvaardigde doeleinden.

Wij zullen de informatie over u alleen gebruiken voor doeleinden die gebruikelijk zijn binnen onze zakelijke relatie, zoals regelmatige contacten over onze producten of diensten via de nieuwsbrief. Indien u geen gebruik meer wenst te maken van deze dienst, willen wij u verzoeken u af te melden via de link die vermeld staat in de nieuwsbrief die tweemaandelijks aan u wordt verzonden. 

Met vriendelijke groet,

J. Bisschop
Eigenaar Medassort