Wave Medical BV

Slaap diagnostiek

Wave Medical levert een volledige productrange voor slaapdiagnostiek; van screener, polygraaf tot een volledige klinische polysomnograaf met video. Zowel voor een ambulante setting als een klinische setting.


Brochures downloaden:

Naar de website