Medassort en veilige toepassingen

Inleiding
Nieuwe richtlijnen en wet- en regelgeving maken dat er steeds vaker een beroep gedaan wordt op zorginstellingen en leveranciers om te blijven innoveren in nieuwe producten. Om het aantal incidenten bij patiënten te verminderen en dus de patiëntveiligheid te vergroten, komen er steeds meer regels en nieuwe producten. En door al die regels is het steeds lastiger om door de bomen nog het bos te zien. Want wat is nu verplicht en waar wordt u als instelling op geaudited? Weet u het nog? Medassort wil u daarom via haar nieuwsbrieven informeren over veranderende wet- en regelgeving indien dit een relatie heeft met medische hulpmiddelen. Leveranciers kunnen in de nieuwsbrief laten zien wat ze u hierin te bieden hebben.

Thema: voorkomen van prikaccidenten
Veel ziekenhuizen zijn al een langere tijd bezig producten te implementeren die prikaccidenten kunnen voorkomen. Op Europees niveau wordt dit behandeld, maar de ARBO heeft aangegeven via de Staatscourant dat de Nederlandse ziekenhuizen veiliger moeten gaan werken vanaf 1 januari 2012, als het gaat om scherpe medische hulpmiddelen. Dit om het aantal prikaccidenten te verminderen. Een medewerker die zich prikt aan een gebruikte naald maar waarvan de herkomst niet bekend is, komt in een behoorlijk circuit terecht. Per medewerker kost dit het ziekenhuis enkele duizenden euro's. Gemiddeld wordt maar 20% van alle prikaccidenten gemeld. Medewerkers maken eigen afwegingen of ze wel of niet melden. Naast scherp materiaal zijn overvolle naaldencontainers ook een oorzaak van het veroorzaken van prikaccidenten en recappen gebeurt helaas nog steeds te veel. Toch lopen medewerkers van de bloedafname, huishoudelijke dienst en afvalverwerking het hoogste risico. Scherp materiaal is vaak aanwezig in vuilniszakken, nachtkastjes, kledingkastjes, kleding personeel en in bed van de patiënt! Ongelukkigerwijze prikken/snijden, werken hoog tempo en verminderde alertheid (nachtarbeid) zijn werkfactoren die leiden tot een prikaccident. Veilige materialen, goede voorlichting en educatie reduceren het aantal prikaccidenten met 40 -50%.

Al lang werd er geroepen om veilige producten, maar het verminderen van prikaccidenten valt en staat dus ook met een stuk bewustwording en attitude.

Voor een groot aantal toepassingen zijn er inmiddels oplossingen, zo langzamerhand komen er steeds meer leveranciers met producten die prikaccidenten kunnen voorkomen. Zo zijn er oplossingen voor infuusnaalden, injectienaalden, port-a-cath naalden, vleugelnaalden, bloedafnamesystemen, diabetesnaalden en epidurale naalden. Maar ook zijn er veilige oplossingen voor stitchcutters, scalpels en hielprikken. Daarnaast zijn er hulpmiddelen zoals naaldenteldoosjes waar gebruikte hechtnaalden in worden geplaatst, ampullenbrekers en naaldloze connectoren waardoor je niet meer met naalden hoeft te werken bij o.a. intraveneuze toediening.

Het belang van een veilige intrathecale toediening

Luer aansluitingen worden in de medische wereld gebruikt voor tal van toepassingen. Denk maar aan materiaal voor intraveneuze toediening, hypodermische naalden, enterale voedingssystemen, spinale en epidurale anesthesie en systemen voor gas en bloeddrukmeting. Dit wijdverspreide gebruik van Luer connectoren maakt het mogelijk om vergissingen te begaan en medicatie via een verkeerde weg toe te dienen. Zoals u weet, kunnen de gevolgen hiervan dramatisch tot zelfs fataal zijn.

Telkens wanneer u een spinale of epidurale verdoving toedient, bestaat er de mogelijkheid op misconnectie? En wist u dat 85% van deze vergissingen een fatale afloop heeft? Door gebruik te maken van een systeem waarbij de medische hulpmiddelen voor spinale en epidurale anesthesie zijn uitgerust met een connectie die niet compatibel is met een standaard luer connectie, wordt het risico op vergissing volledig uitgesloten. www.vygon.nl

Veilige bloedafname producten

Smiths medical biedt een volledige lijn geavanceerde veiligheidsproducten voor bloedafname voor klinische toepassingen zoals venapunctie, bloedafname middels vleugelnaalden en bloedafname middels spuiten met naaldloze transfer. www.smiths-medical.com/nl/Recappen met één hand!

In de zorg loopt men een groot risico op prikaccidenten bij het gebruik van pennaalden. Uit Europees onderzoek blijkt dat 29,5% (1) van de prikongevallen gebeuren tijdens het recappen van een naald. 57% (1) van de verpleegkundigen bevestigen dat ze twee handen gebruiken bij het recappen.

De kans op een infectie als gevolg van een prik accident loopt uiteen van 0,25-4% (2) kans op HIV tot een kans van 6-30% (2) op hepatitus B. De kans op een prik accident met een pennaald is 6x zo hoog (3) in vergelijk tot een injectiespuit. Om deze reden beveelt de Wereldgezondheidsorganisatie het recappen met 2 handen niet aan.

De oplossing is om over te stappen naar een systeem dat het mogelijk maakt om te recappen met één hand en dat compatibel is met alle grote merken. Op deze manier wordt er een “Safe Zone” gecreëerd rond het product en houdt de gebruiker zijn hand op een veilige afstand van de naald. Flynther heeft voor u de oplossing! De Unifine Pentips Plus.

Waarom risico’s nemen?

Recappen met één hand is veiliger
1. Needlestick injuries in European nurses in diabetes. V. Costigliola et al. Diabetes & Metabolisim 38 (2012) S9-S14
2. International Health Care Worker Safety Center. Risk of Infection Following a Single HIV, or HCV-Contaminated Needlestick or Sharp Instrument Injurt. Revised May 9, 2010
3. J Hosp Infect. 2006 May;63 (1):60-4 Mar 15. Risk of needlestick injuries by injection pens. Pellissier Get al. Groupe dÉtude sur le rique d’Exposition des Soignants aus agents infectieux (GERES), Faculté de Médicine X. Bichat, Paris, France. Gerard.pellisier@geres.org

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u bent aangemeld bij Medassort.
Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier om u af te melden.