Praktijkgids Medische Informatietechnologie

Geplaatst op 13 maart 2019

De Koepel Medische Technologie heeft het initiatief genomen!

De Praktijkgids Medische Informatietechnologie is op initiatief van de Koepel Medische Technologie tot stand gekomen. De aanleiding om deze gids samen te stellen waren de vele vragen uit het werkveld van de Koepel Medische Technologie.

Hoe moeten softwareapplicaties, software gestuurde medische systemen maar ook zelfontwikkelde medische software veilig en betrouwbaar worden geïmplementeerd en toegepast? 

VZI: Vereniging van Ziekenhuisinstrumentatietechnici
NVKF: Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica
BMTZ: Biomedisch Technologen in de Zorg
NVKI: Nederlandse Vereniging voor Klinische Informatica
NVKFM: Nederlandse Vereniging van Klinisch Fysisch Medewerkers
WIBAZ: Werkgroep Instrumentatie Beheer Academische Ziekenhuize

Bron: MT Integraal