ALGEMEEN: Brexit 29 maart 2019

Geplaatst op 2 februari 2019

Wat staat er allemaal te gebeuren na 29 maart?

Het kan u niet zijn ontgaan, 29 maart is het zover, de brexit is dan een feit. De grote vraag is of het een deal of no-deal wordt!

UPDATES

01-03-2019
Informatie vanuit de Rijksoverheid

28-02-2019
Brief Minister Bruins inzake medische hulmiddelen
De Europese Commissie heeft aangegeven dat medische hulpmiddelen en in-vitro diagnostica (producten voor bijvoorbeeld laboratoriumonderzoek) met een CE-certificaat van Britse keuringsinstanties (Notified Bodies) die op dit moment al in de handel zijn, ook ná een no-deal-Brexit in de EU verhandeld en gebruikt mogen worden. Maar dit geldt volgens de commissie niet voor nieuwe voorraden van diezelfde producten die na 29 maart gefabriceerd worden, omdat dan niet langer toezicht wordt gehouden op Britse keuringsinstanties die de veiligheid van deze producten beoordelen.

Bruins heeft de bevoegdheid om ontheffingen te verlenen, waardoor medische hulpmiddelen waarvan de certificaten niet erkend worden in de EU tijdelijk worden toegelaten. Maar, zo waarschuwt hij, ‘dit kan alleen in zeer uitzonderlijke situaties, waarin de continuïteit van zorg in het geding is en er geen alternatieve producten beschikbaar zijn’.
Bron: Medisch Contact

Wat betekent nu de (no-deal) Brexit?

Mocht het Verenigd Koninkrijk zonder akkoord uit de EU stappen, dan kunnen ondernemingen die niet in Europese handen zijn hun volledige rechten verliezen. Een zogeheten 'no deal-Brexit' kan voor veel problemen zorgen, omdat het Verenigd Koninkrijk dan niet meer onder Europese regelgeving valt.

Voor 29 maart 2019 moeten er twee dingen geregeld worden: een uittredingsakkoord (Withdrawal Agreement) en een politieke declaratie over de toekomstige handelsrelatie. .

In het uittredingsakkoord moeten drie dingen staan: het bedrag dat de Britten aan de EU moeten betalen voor lopende verplichtingen, de rechten voor de 3 miljoen EU-burgers die in Groot-Brittannië wonen en de 1,2 miljoen Britten die in de EU wonen. En het derde is een oplossing om de grens tussen Ierland en Noord-Ierland open te houden. Dat uittredingsakkoord is het allerbelangrijkste en moet volledig juridisch zijn afgehamerd.

De politieke declaratie komt bovenop het uittredingsakkoord. Het is een stuk vager, minder uitgebreid en is niet juridisch bindend. In de ‘politieke declaratie’ zetten de partijen in grote lijnen uiteen hoe de toekomstige handelsrelatie eruit moet gaan zien. Het staat vol met voornemens over het goed houden van wederzijdse belangen. Denk daarbij aan handel en economische samenwerking, wetshandhaving en strafrecht, buitenlands beleid, veiligheid en defensie. De ‘politieke declaratie’ is slechts een raamwerk, inkleuren gebeurt later.

Wat betekent nu de overgangsperiode? Dat is de periode na de deadline datum van 29 maart 2019 en loopt tot 31 december 2020. Dat hebben de Britten en de EU begin dit jaar afgesproken. Die periode is ingebouwd om bedrijven de kans te geven zich voor te bereiden op brexit en de Europese Unie en de Britten hebben de tijd om de details van hun nieuwe relatie uit te werken. In deze periode blijft vrij verkeer bestaan en werken de Britten aan handelsverdragen met andere landen. Van deze overgangsperiode is alleen sprake als het tot een deal komt. De overgangsperiode kan één keer verlengd worden.

Het Verenigd Koninkrijk en de EU buigen zich deze weken over een conceptovereenkomst over Brexit. Op dit moment is nog niet duidelijk wat de uitkomst zal zijn en daarmee de gevolgen voor Nederlandse importeurs. Een harde Brexit, zonder overgangsperiode, blijft voorlopig een reëel scenario.

Nadat het Verenigd Koninkrijk op 30 maart 2019 de EU verlaat, houdt het tot 1 januari 2021 toegang tot de Europese interne markt en blijft het deel uitmaken van de douane-unie. Als er dan geen handelsakkoord is bereikt tussen de EU en het VK volgt een harde Brexit. Dan wordt het VK gezien als een derde land, dus buiten de interne markt en de douane-unie. Er ligt verder geen enkele (preferentiële) afspraak. Voor goederen zijn douanetarieven van toepassing zoals deze binnen de World Trade Organization (WTO) voor de EU en het VK gelden, de zogenaamde Most Favoured Nations (MFN-)tarieven. Deze verschillen per product en kunnen erg hoog zijn.

Het terugvallen op WTO-regels beperkt de openheid van handel en economie sterk, ondanks dat de tarieven in alle EU-landen gelijk zijn

Diverse websites geven informatie over de Brexit en de ontwikkelingen.
Dit geldt voor de website van de Kamer van Koophandel, De Europese Unie en de Rijksoverheid

.