Medica Europe

Autologe bloedopvang systemen

Homologe bloedtransfusies (donorbloed) redden mensenlevens. Echter ze zijn tevens een potentieel gevaar voor wat betreft transfusiereacties en bloedoverdraagbare aandoeningen. De complicaties die hieruit ontstaan zijn soms zelfs levensbedreigend. Om het risico zo klein mogelijk te houden wordt homoloog bloed uitvoerig gescreend. Echter 100% garantie op het voorkomen van deze complicaties is onmogelijk. Alleen bij autologe bloedtransfusies (ABT) worden deze complicaties uitgesloten. Bij autologe bloedtransfusies wordt het eigen bloed van de patiënt opgevangen en gereïnfundeerd. Hiermee worden dus de complicaties die homoloog bloed kunnen veroorzaken voorkomen.

Postoperatieve autologe bloedtransfusies zijn met name geschikt bij orthopedische ingrepen zoals:
totale knieoperaties
totale heupoperaties
grote wervelchirurgie

Voor deze toepassing introduceren wij: CellTrans ABT™
Stuur een e-mail naar: info@medica-europe.nl voor meer informatie.


Naar de website