Medica Europe

Afdekmateriaal overig

De EuroGuard® producten zijn in basis gemaakt van nonwoven materiaal. Nonwoven staat voor hi-tech infectiepreventie. Er wordt gebruik gemaakt van uniek gefabriceerde stoffen, sterk, licht en comfortabel. Geavanceerde productiemethodes zorgen ervoor dat de EuroGuard® producten aansluiten bij de wensen van gebruikers en de hoge eisen die gesteld worden in de OK.

Veiligheid
In de ontwikkeling van het assortiment is bij ieder product uitgegaan van een optimale bescherming. Leidend daarin is de EN 13795, de Europese norm waarin is vastgelegd waar afdekmateriaal aan moet voldoen om een optimale veiligheid te bieden. In de kritische gebieden wordt een optimale bescherming gewaarborgd door toepassing van de juiste ondoordringbare materialen in combinatie met absorptiecapaciteit, daar waar dit vereist is.

Comfort
Waar mogelijk is door toepassing van ademende nonwoven materialen het comfort van de patiënt verzekerd. Als de beschermingsgraad dit toelaat wordt ademend nonwoven materiaal toegepast. Bij behandelingen waarbij meer vocht aan de orde is, zal het juiste ondoorlaatbare materiaal gebruikt worden. Het motto is een zo hoog mogelijk comfort zonder de veiligheid van personeel en patiënt uit het oog te verliezen.

Maatwerk
Ontwikkelingen staan niet stil. Voortdurend wordt gekeken naar slimmere oplossingen. In nauw overleg met deskundigen kunnen producten worden verbeterd. Ook is het mogelijk om voor nieuwe behandelingen of veranderingen in bestaande behandelingen nieuwe producten te ontwikkelingen. Medica Europe heeft door zorgvuldige keuze van toeleveranciers van materialen de mogelijkheid om steeds de nieuwste technologieën op het gebied van nonwoven toe te passen.


Brochure downloaden:

Naar de website