Medica Europe

Bowie & dick testpakket

Bowie & Dick testpakket


Een onafhankelijk goedkeuringsmerk voor Bowie & Dick testpakketten: Kitemark
Dagelijks wordt er op de CSA naast een vacuumlektest ook een Bowie & Dick test uitgevoerd. Inmiddels is er een officiele Europese Norm gebubliceerd, de EN 867-4, waarin de specificaties staan beschreven waaraan een Bowie & Dick pakket moet voldoen.

Wat is EN 867-4?

De Nieuwe Europese Norm 867-4 is de standaard voor chemische indicatoren. De EN 867-4 gaat over specificaties van indicatoren die als alternatief kunnen functioneren voor de oorspronkelijke Bowie & Dick test. Deze test is ontwikkeld om met name de stoompenetratie te beoordelen tijdens het sterilisatieproces.
Wie keurt een Bowie & Testpakket goed?

Het is vaak verwarrend dat leveranciers van Bowie & Dick pakketten verwijzen naar een Europese Norm. Dit houdt niet vanzelfsprekend in dat een product voldoet aan alle eisen. Een leverancier hoeft namelijk geen officieel certificaat te overhandigen dat het product aan al die eisen voldoet.
Zekerheid boven alles.

Om verwarring te voorkomen heeft onze fabrikant het Bowie & Dick testpakket laten beoordelen door een onafhankelijk instituut: het British Standards Institution. Dit instituut heeft via een officieel certificaat bevestigd dat ons Bowie & Dick pakket voldoet aan de specificaties van de Europese Norm. Dit certificaat kan op verzoek worden verstrekt. Tevens is toestemming verleend om een markering op de testpakketten aan te brengen: het Kitemark.


Het Bowie & Dick testpakket is verkrijgbaar voor het sterilisatieproces op 121°C en 134°C


Naar de website