Puramed BV

Lachgas installatie

Als ziekenhuismedewerker wordt u regelmatig beroepsmatig blootgesteld aan risicovolle stoffen zoals inhalatieanesthetica, laser- en elektro chirurgische rookgassen. Sinds 2001 is het in Nederland wettelijk verplicht om gebruik te maken van bronafzuiging wanneer u dampachtige inhalatieanesthetica en/of lachgas toedient middels een niet gesloten systeem. In Nederland en België en in de omringende landen wordt men zich meer en meer bewust van de gezondheidsrisico’s die men dagelijks loopt, wat inmiddels heeft geleid tot diverse wetsvoorstellen.
Om de veiligheid van de medewerkers te waarborgen mag lachgas alleen strikt geprotocolleerd en met de vereiste technische beheersmaatregelen worden toegediend zoals bronafzuiging, d.m.v. het Medicvent-dubbelmasker op de operatiekamers. Buiten de operatiekamer bestaan deze maatregelen uit on-demand toediening in combinatie met bronafzuiging d.m.v. het Medicvent-dubbelmasker en een periodieke werkplekcontrole a.h.v. lachgasmetingen

  • Puramed BV
  • Flight Forum 40
  • 5657DB Eindhoven
  • Tel.: 0407983072

Naar de website