Atos Medical BV

Apneu-bewaking

Apneagraph
De Apneagraph is een praktische, diagnostische methode speciaal voor de KNO-arts om apneus te kunnen vaststellen.

De Apneagraph wordt op de polikliniek KNO bij de patiënt aangesloten. Verwijzing naar een ander echelon voor polygrafie is niet nodig. Het is een ambulante methode; de registratie wordt bij de patiënt thuis uitgevoerd. Het inbrengen van de sonde bij de patiënt gaat over het algemeen zonder problemen. De patiënt gaat met de apparatuur naar huis en levert het de volgende dag weer in. Met de sonde in kan de patiënt gewoon eten en drinken. De analyse van de data gebeurt met de bijgeleverde software. De resultaten worden in een duidelijk rapport afgedrukt.

De Apneagraph maakt gebruik van verschillende sensoren op een sonde die via de neus in de pharynx en proximale oesophagus wordt gepositioneerd. Er zijn een tweetal temperatuursensoren die de inademingslucht en de uitademingslucht registreren. Verder zijn er een tweetal druksensoren die de ademhalingspogingen meten. Via een pulsoximeter op de vinger worden de hartfrequentie en zuurstofspanning in het bloed geregistreerd. De Apneagraph logger registreert eveneens de positie (rechtop, rug- en zijligging) van de patiënt.

Op deze wijze kan betrouwbaar een obstructieve, centrale of een combinatie van deze worden vastgesteld. Bovendien geeft de registratie inzicht over het niveau van de obstructie. Dit kan bijdragen aan het vaststellen van de juiste behandelingsoptie door de KNO-arts.

  • Atos Medical BV
  • Postbus 574
  • 2700 AN Zoetermeer
  • Tel.: 079-5935000

Naar de website