Vygon Nederland B.V.

Chambers

Voorkom medicatieverspilling, hoge kosten en contaminatie van de omgeving.

De Spirale DDS is een samen te vouwen spacer met MDI (Metered Dose Inhaler). Met de Spirale DDS kan u op een efficiënte manier medicatie uit een MDI busje toedienen.

Uw voordelen:
• Kostenbesparing
• Tijdbesparing
• Minder risico op kruisinfecties
• Verhoogde efficiëntie van toegediende medicatie*
• De patiënt loopt geen risico op desaturatie
• Minder manipulatie
• Minimale dode ruimte (door het samenvouwen van het systeem) waardoor de patiënt minder CO2 inademt
• Geschikt voor alle bronchodilatatoren en anti-inflamatoire medicatie met of zonder teller (ook voor seretide)

*Bij een klassieke aërosol geeft men 7,3% van de totale dosis medicatie. Met de Spirale DDS wordt 29% toegediend indien men deze plaatst voor het Y-stuk van het circuit. Plaatst men hem achter het Y-stuk op de inspiratoire lijn, dan geeft men 32,1% van de totale dosis medicatie. (Bron: Rau et al, Chest 1992)

  • Vygon Nederland B.V.
  • Kerkhofstraat 21
  • 5554 HG Valkenswaard
  • Tel.: 0402089380
  • E-mail: infonl@vygon.com

Brochure downloaden:

Naar de website